avatar

Weekly #7/2020

IT Your Photos Could One Day Be Stored for 10,000 Years on Glass Here are two easy steps to double-check your iPhone's privacy settings Note-taking Is Not Just a Precursor to Writing Ntablet: A tablet that comes with an interchangeable processor and that should also appeal to Raspberry Pi hobbyists\ VMware Configure HCX for Cloud to Cloud Migrations How to automate the creation multiple routable VLANs on single L2 network using VyOS

Weekly #6/2020

IT Building an Isolated Kubernetes Cluster on AWS NSA Offers Cloud Security Mitigation Guidance for Top Vulnerabilities I Asked 2 Million Professionals About Remote Working — Here Are Their Top 14 Hacks 11 Cloud Computing Tips All Businesses Need to Know The Open Book Project: An eBook Reader You Can Build Yourself VMware NFS reading list for vsphere users VMware Licensing Change Kubernetes 35 Advanced Tutorials to Learn Kubernetes Using NGINX Ingress Controllers on Kubernetes on CentOS 7

Nový začiatok

Po siedmych rokoch odmlčania sa na tejto stránke, som nadobudol pocit opäť trošku písať. Obzor sa mi podstatne rozšíril za tie roky v odbornej oblasti a taktiež o šport (triathlon), ktorému chcem venovať nejaké články. Posledný rok pribudla aj burza. Tento rok je burza hlavne test toho, čo som sa o nej naučil. Očakávania veľkých profitov nie sú, aj keď sa dejú (január 2020), čo je veľmi príjemné. Verím teda, že bude o čom písať.