Po siedmych rokoch odmlčania sa na tejto stránke, som nadobudol pocit opäť trošku písať.

Obzor sa mi podstatne rozšíril za tie roky v odbornej oblasti a taktiež o šport (triathlon), ktorému chcem venovať nejaké články.

Posledný rok pribudla aj burza. Tento rok je burza hlavne test toho, čo som sa o nej naučil. Očakávania veľkých profitov nie sú, aj keď sa dejú (január 2020), čo je veľmi príjemné.

Verím teda, že bude o čom písať.